Salarisadministratie

Het voeren van een goede salarisadministratie is door complexe wet- en regelgeving een specialistische aangelegenheid geworden. Onder gebruikmaking van onze kennis en professionele software voeren wij uw salaris- en personeelsadministratie perfect uit. Hierdoor kunt u uw kostbare tijd investeren in uw eigen onderneming. Uw salarisadministratie wordt correct en tijdig uitgevoerd. Uiteraard informeren u ook graag met betrekking tot de regelgeving inzake de Ziektewet en de WIA, alsook geldende subsidieregelingen. Ook met het opstellen of toetsen van uw secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen wij u van dienst zijn.

Onze online salarisservice

Onze software maakt het mogelijk middels een werkgevers- en werknemersportals eenvoudig mutaties door te geven, wanneer en waar u maar wilt. De werknemers kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, downloaden en printen. Inmiddels ervaren zowel onze klanten als hun medewerkers deze service als zeer gebruiksvriendelijk.

Wat mag u van ons verwachten

Als Advies- en Administratiekantoor mag u van ons op gebied van salarisadministratie het volgende verwachten:

 • Verzorgen van periodieke salaris- en personeelsadministratie
 • Bijhouden van CAO-wijzigingen
 • Maandelijkse salarisstroken (indien gewenst via een portal)
 • Aanleveren van loonjournaalposten
 • Digitale aangifte loonheffingen
 • Digitale ziek- en hersteld meldingen
 • Jaaropgaven verstrekken aan werknemers (Indien gewenst via een portal)
 • Opgaven aan pensioenfondsen
 • Proforma salaris- en loonkostenberekeningen
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving
 • Opstellen van arbeidscontracten en overige reglementen

Overige diensten:

Aangifte Inkomstenbelasting