Tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen

Vanaf 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten voor de eigen woning vervallen.

Dat betekent dat deze producten niet meer hoeven te voldoen aan de eis dat men minimaal 15 of 20 jaar premies of bedragen moet betalen om een belastingvrijstelling te krijgen voor de uitkering.

 

Geen massale afkoop

Het geheel laten vervallen van de tijdklemmen biedt consumenten de mogelijkheid om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) zonder belastingheffing vervroegd af te kopen. ‘De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt, omdat afkoop veelal niet in het belang van de klant is’, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. In de kamerbrief van februari informeert hij de Kamer over de impact van het laten vervallen van de tijdklemmen; de minimumtermijnen van 15 en 20 jaar

Voorwaarden

Als de kapitaalverzekering uitkeert op of na 1 april 2017 dan kan de uitkering een vrijstelling van € 162.500 krijgen of € 325.000 als de consument een fiscale partner heeft. Door de vrijstelling hoeft er minder of geen belasting worden betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan deze drie voorwaarden worden voldaan:

  • De hele uitkering wordt gebruikt om de eigenwoningschuld of de restschuld af te lossen.
  • Ieder jaar zijn alle premies betaald.
  • De hoogste premie die op jaarbasis is betaald, is niet meer dan tien keer de laagst betaalde premie op jaarbasis.

Als de uitkering lager is dan de vrijstelling, dan hoeft daarover geen belasting worden betaald. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan moet er over de opgebouwde rente die in het bedrag zit dat boven de vrijstelling uitkomt belasting worden betaald

Bron: Rijksoverheid en Belastingdienst

 

Direct een vraag?

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie direct een vraag hebben, een offerte aan willen vragen of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact met ons op via nevenstaand formulier.

Heeft u een dringende vraag?

Dan mag u ons altijd direct bellen op 077 – 3545556. Wij zijn overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar!