Wet DBA maakt werken lastig voor zzp'ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) brengt voor veel ZZP-ers/freelancers en opdrachtgevers veel onduidelijkheid met zich mee. Binnen deze wet wordt scherper bepaalt wie wel als zelfstandige opdrachten mag aannemen en wie niet. Daar opdrachtgevers liever geen risico nemen overwegen ze zelf niet meer met zelfstandigen te willen werken.

 

In de situatie vóór 1 mei konden zelfstandigen een VAR verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Dit was een brief van de belastdienst waarmee de opdrachtgever bewijs kreeg dat hij te maken had met een zelfstandige en dus geen sociale lasten of pensioenpremie hoefde af te dragen voor deze persoon.

Daar de VAR-verklaringen eigenlijk niet werden gecontroleerd door de Belastingdienst ontstond een situatie waarin we te maken hadden met een wet die niet gehandhaafd werd, met gevolg dat er allerlei vormen van schijnzelfstandigheid ontstonden. Dit was natuurlijk uit den boze. Tijd voor een nieuwe wet.

Modelovereenkomst

In de nieuwe wet staat dat er een getekend contract moet zijn tussen de opdrachtgever en de zelfstandige. Daarnaast moet duidelijk omschreven zijn wat de zelfstandige precies doet voor de opdrachtgever. Goedkeuring van een dergelijke overeenkomst vindt echter alleen plaats indien het duidelijk is dat de zelfstandige geen werkzaamheden uitvoert die thuishoren bij een dienstverband.

Het gevolg hiervan is dat er veel zelfstandigen zijn hierdoor vaak niet in een modelovereenkomst passen.

Indien een opdrachtgever wel zelfstandigen laat werken die eigenlijk wel binnen een dienstverband thuishoren dan riskeert hij hoge boetes en eventuele naheffingsaanslagen voor sociale premies. (Dit risico lag in de oude wet bij de zelfstandige). Deze risicoverschuiving maat veel opdrachtgevers huiverig, met gevolg dat ze geen opdrachten meer geven aan zelfstandigen.

Duidelijk dat een zelfstandige dit merkt in zijn portemonnee. Daarnaast wordt hem zijn vrijheid als ondernemer ontnomen.

Oplossing

Heeft U als zelfstandige te maken met opdrachtgevers en staat de nieuwe wet in de weg om toch Uw omzet te behouden?

Neem dan contact met ons op.

Graag zoeken wij voor U naar een passende oplossing en een goede modelovereenkomst zodat U zorgeloos als zelfstandige de werkzaamheden voor een opdrachtgever kunt blijven uitvoeren.

 

Direct een vraag?

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie direct een vraag hebben, een offerte aan willen vragen of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact met ons op via nevenstaand formulier.

Heeft u een dringende vraag?

Dan mag u ons altijd direct bellen op 077 – 3545556. Wij zijn overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar!