Check of de verlaagde bijtelling nog geldt

Is aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld met een verlaagde bijtelling? En is de eerste periode van zestig maanden voorbij? Dan wordt de bijtelling voor deze auto mogelijk verhoogd naar 25%. Hierbij moet u letten op de datum eerste tenaamstelling (DET) en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Verschillende voorbeelden

Vanaf 1 januari 2017 geldt dat na afloop van de 60-maandenperiode jaarlijks wordt getoetst of de auto tegen de dan geldende C02-grenzen opnieuw voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt. In de handreiking worden vier voorbeelden uitgewerkt.

Voorbeeld 1

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 1 augustus 2012 is. Het betreft een auto met 14% bijtelling en een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

De verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET op of na 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, geldt 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Voor bovenstaande auto start de termijn dus op 1 september 2012 en eindigt deze op 31 augustus 2017. Vanaf 1 september 2017 is de bijtelling 25%. Dit is de bijtelling zonder korting zoals op 31 december 2016 gold.

Voorbeeld 2

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 3 januari 2012 is. Het betreft een auto met 14% bijtelling en een CO2-uitstoot van 75 gram per kilometer. De auto is niet van eigenaar gewisseld. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

De verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, geldt tot en met 31 december 2018 als de auto niet van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Vanaf 1 januari 2019 geldt er geen verlaagde bijtelling meer. De bijtelling wordt dan 25%.

Voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 juli 2017. Als de auto niet van eigenaar gewisseld is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 januari 2019.

 

Voorbeeld 3

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 10 maart 2011 is. Het betreft een auto met 0% bijtelling en een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

De verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2012 en een CO2-uitstoot 0 tot en met 50 gram per kilometer geldt tot 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 ontstaat geen nieuwe 60 maandenperiode, maar moet jaarlijks worden getoetst of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt. Deze auto met 0 gram/km uitstoot heeft in 2017 een bijtelling van 25% minus een korting van 18%, per saldo dus een bijtelling van 7%.

Voorbeeld 4

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 20 april 2012 is. Het betreft een auto met 0% bijtelling en een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

Voor een auto met een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer met een DET van 20 april 2012, geldt een bijtelling van 0% gedurende 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Voor bovenstaande auto start de termijn dus op 1 mei 2012 en eindigt deze op 30 april 2017. Vanaf 1 mei 2017 is de bijtelling 25%. Dit is de bijtelling zonder korting zoals op 31 december 2016 gold. In 2017 bestaat voor de auto met een CO-uitstoot van 50 gram/km geen recht op verlaging van de bijtelling.

Mocht U twijfelen of U de juiste methodiek hanteert, neem dan contact met ons op voor een passend advies!

BRON: Belastingdienst

 

Direct een vraag?

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie direct een vraag hebben, een offerte aan willen vragen of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact met ons op via nevenstaand formulier.

Heeft u een dringende vraag?

Dan mag u ons altijd direct bellen op 077 – 3545556. Wij zijn overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar!