12 tips voor de jaarafsluiting

Checklist om niets over het hoofd te zien

 

Aan het einde van het jaar valt er nog net wat meer winst te behalen als u onderstaande punten in acht neemt. Het is ook een handige checklist om te kijken of u niets vergeet.

 

1 Op tijd inventariseren

Zorg dat uw boekhouding goed is bijgewerkt. Op een later moment kun u zich vaak niet meer herinneren welke gebeurtenissen exact hebben plaatsgevonden en welke beslissingen u daarover heeft genomen. Dan wordt het lastig om inkomsten en uitgaven goed te boeken.

2 Bonnetjes

Verzamel en orden tijdig de bonnetjes. Boek ze tijdig en op de juiste manier. Laat dit niet sloffen tot het laatste moment. Want dan zult u altijd zien dat er bonnen zoek raken. Of dat u bonnen heeft waarvan u niet meer weet wat het doel van de uitgave was.

3 Debiteurenbeheer

Boek facturen over de omzet van december niet op januari. Zorg dat alle verleende diensten ook daadwerkelijk dit jaar worden gefactureerd. Spoor hiertoe uw accountmanagers aan om u tijdig alle informatie te geven over orders en over geleverde producten en diensten.

4 Crediteurenbeheer

Het is niet alleen belangrijk om facturen tijdig te versturen, maar ook om ze tijdig te ontvangen. Dit om te voorkomen dat u in de knoei komt met het boekjaar of met uw budgetten. Probeer vast prijsafspraken te maken voor volgend jaar.

5 Breng uw financiële afspraken in kaart

Maak een overzicht van de financiële verplichtingen die u voor dit en volgend jaar heeft bij banken, investeerders, compagnons en dergelijke. Wat zijn dit en volgend jaar uw rentelasten?

6 Subsidies

Van welke subsidieregelingen heeft u vorig en dit jaar gebruik gemaakt en welke wilt u nog dit en volgend jaar gebruiken? Subsidieregelingen kennen altijd uiterste data waarop u uw aanvraag moet hebben ingediend. Wat zijn die data dit en volgend jaar voor de subsidies die u wilt aanvragen?

7 Contracten en aflooptermijnen

Let op uw contracten, de data waarop ze aflopen en de opzegtermijnen. Per welke datum wijzigen de voorwaarden (zoals de prijs)? Worden ze stilzwijgend verlengd en kunt u dan nog leven met de voorwaarden, of moeten er contracten worden opgezegd?

8 Kosten en opbrengsten in kaart

Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in het volgende jaar. Zo kunt u tijdig een kloppende forecast maken voor januari.

9 Praat met uw fiscaal adviseur

Maak een afspraak met uw fiscaal adviseur uit voorzorg. Hij kan u adviseren, ook over de tips die hier onder staan. Zo kunt u preventief beleid voeren en het concept van uw jaarrekening analyseren.

10 Belastingwijzigingen per 1 januari in kaart brengen

Breng in kaart wat er voor u in de belastingwetgeving verandert per 1 januari. Dit kan voor u aanleiding zijn om bepaalde beslissingen nog voor, of juist na 1 januari te nemen.

11 Bekijk uw aangifte van het jaar hiervoor

Analyseer welke problemen u tegenkwam bij het invullen van uw aangifte van het jaar hiervoor. Dit om herhaling te voorkomen.

12 Bekijk uw rechtsvorm

Is uw rechtsvorm nog de ideale voor uw onderneming? Is het zinvol om per 1 januari van rechtsvorm te veranderen? Bijvoorbeeld van VOF of eenmanszaak naar BV of juist omgekeerd? Wat zijn de fiscale en andere consequenties van zo’n switch?

 

Direct een vraag?

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie direct een vraag hebben, een offerte aan willen vragen of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact met ons op via nevenstaand formulier.

Heeft u een dringende vraag?

Dan mag u ons altijd direct bellen op 077 – 3545556. Wij zijn overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar!